Geplande PRINCE2® trainingen

> Download de flyer.

Titel PRINCE2® Game
Subtitel PRINCE2 Game.
Omschrijving Op basis van de PRINCE2 principes wordt in deze simulatie door de deelnemers een fictief product ontwikkeld. De deelnemers vormen een projectteam dat verantwoordelijk is voor het project. Gedurende een bepaalde periode voert het team het projectmanagement en zien de deelnemers zich geconfronteerd met vraagstukken uit de praktijk.
Het team krijgt te maken met de opdrachtgever, leveranciers en overige verantwoordelijken uit de gesimuleerde organisatie. De simulatie bevat in principe geen PRINCE2 theorie, alleen op verzoek van de deelnemers zullen de trainers samenvattingen van de theorie behandelen.
Vooraf wordt per team afgestemd wat de leerdoelen zijn. Hiermee wordt rekening gehouden in de simulatie.
Duur en
studie-uren
6 dagdelen (3 dagen).
Inhoud en
leerdoelen
Na afloop van de training is de deelnemer in staat tot:
  • Het onderkennen van de commerciële aspecten en belangen in projecten.
  • Het leggen van zakelijke relaties in de projectomgeving.
  • Het omgaan met diverse belangen.
  • Het beheersen van de risico's.
  • Het sturen op de contouren van het project.
  • Het omgaan met de verwachtingen van diverse belanghebbenden.
Vooropleiding PRINCE2 Practitioner
Doelgroep Projectmanagers en projectleiders die ervaring op willen doen met het toepassen van de PRINCE2 projectmanagementmethodiek.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Trefwoorden Projectmanagement, PRINCE2, Game