Geplande PRINCE2® trainingen

> Download de flyer.

Titel GoodTrack, PRINCE2® 2009 Leergang
Subtitel Het betreft hier een gecombineerde PRINCE2 Foundation/Practitioner training gebaseerd op PRINCE2 2009.
Omschrijving
 • In de training wordt voortdurend de praktische kant van het toepassen van PRINCE2 belicht. De cursist maakt kennis met en ervaart de PRINCE2 methodiek en wordt zich ervan bewust dat op basis van de PRINCE2 theorie een pragmatische benadering van het project aan te bevelen is. Op deze wijze heeft de cursist zich aan het einde van de training het toepassen van PRINCE2 eigen gemaakt.
 • Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkopdrachten op basis van een scenario. Aan de hand van de praktijkopdrachten worden de essentiële PRINCE2 elementen uitgediept.
 • De opdrachten worden zowel in groepsverband als individueel gemaakt, daarnaast wordt gebruik gemaakt van een rollenspel.
 • Het scenario beschrijft een onderneming die een veranderingsproces moet doorlopen. De cursist is de aangewezen projectmanager. In dit scenario wordt bewust gebruik gemaakt van alle mogelijke invloeden en belanghebbenden in een project.
 • Op basis van bovenstaande training en benodigde zelfstudie is de cursist in staat om zowel het Foundation als het Practitioner examen af te leggen.
Duur en
studie-uren
10 dagdelen (5 dagen).
Inhoud en
leerdoelen
Leerdoelen
 • Inzicht verwerven en begrijpen van alle PRINCE2 elementen.
 • Het kunnen toepassen van de PRINCE2 projectmanagement methode.
 • Bewust worden van de eigen rol in een project.
 • Hoe te handelen met betrekking tot:
  • De opstart en initiatie van het project.
  • De aansturing en escalatie binnen het project.
  • De oplevering van projectrapportages en –producten.
  • De afsluiting van het project.
 • Voorbereidend op het PRINCE2 Foundation examen en het PRINCE2 Practitioner examen.


Inhoud
 • Afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.
 • Introductie PRINCE2 projectmanagement.
 • Verdieping van PRINCE2 processen, -componenten, -technieken.
 • Algemene projectmanagementtechnieken.
 • PRINCE2 Foundation oefenexamens.
 • PRINCE2 Practitioner oefenexamen.
Vooropleiding HBO werk- en denkniveau
Materiaal
 • Literatuur, ‘Managing Successful Projects with PRINCE2’.
 • Syllabus met daarin o.a. opgenomen:
  • Presentatie.
  • Casus en opdrachten.
  • Algemene projectmanagementtechnieken.
  • Foundation proefexamen.
  • Practitioner proefexamen.
 • e-learning toegang ter voorbereiding op het examen
Doelgroep Stuurgroepleden, businessmanagers, projectmanagers, projectleiders, teammanagers, procesmanagers, managers van facilitaire afdelingen.
Werkwijze
 • De cursus wordt klassikaal gegeven.
 • De volgorde van de training is conform het 'natuurlijke verloop' van een project. Vanaf de start wordt aandacht besteed aan elementen zoals de organisatie, de aansturing, de initiatie, de fasering, de risico’s, de beheersing, de oplevering en de afsluiting van een project.
 • Indien examens gewenst zijn is GoodSense in de gelegenheid om een Practitioner examentraining te verzorgen. Tijdens deze training worden allerlei hints en tips aan de hand gedaan en wordt aan de hand van een aantal scenario’s geoefend.
 • Indien er sprake is van een bedrijfstraining, kan met de opdrachtgever worden afgesproken om de examentraining als onderdeel op te nemen. Afhankelijk van de achtergrond, de ervaring en de samenstelling van de groep zal de doorlooptijd van de bedrijfstraining 5 à 6 dagen bedragen.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Het PRINCE2 Foundation & Practitioner examen wordt afgenomen op aanvraag op locatie door GoodSense zelf. Examenprijs zie prijslijst (excl. BTW)
Trefwoorden Projectmanagement, PRINCE2, GoodTrack, PRINCE2 Leergang