Geplande PRINCE2® trainingen

> Download de flyer.

Wat is PRINCE2®?

PRINCE2 is een beproefde projectmanagementmethode, ontwikkeld in Engeland en toepasbaar op projecten in welke soort of maat dan ook. Van kleine reorganisatie tot groot bouwproject, PRINCE2 vergroot voor elk project de kans op succes. Uitgangspunt van de methode is de continue toetsing van het project versus de verwachte opbrengsten voor de organisatie. 

Praktijk
PRINCE2 is proces georiënteerd en gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende methoden en projecten. Alle elementen die bij een project om de hoek komen kijken, worden benoemd en van praktische handvatten voorzien. De methode houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren uit de projectomgeving die van invloed kunnen zijn op het succes van het project.

Public domain
Het acroniem PRINCE staat voor PRojects IN Controlled Environments. Eigenaar van de methode is AXELOS (tevens eigenaar van de beheermethode ITIL), gelieerd aan de Engelse overheid.
PRINCE2 is public domain. De praktijk zorgt voor de ontwikkeling en verbetering van de methode. Dit maakt PRINCE2 een actuele, toegankelijke methode om efficiënt en effectief projecten op te starten en tot een geslaagd einde te brengen. Gestructureerd en volgens een aantal helder omschreven stappen.

Certificering 

Een sterk punt van de methode is de mogelijkheid tot certificering. AXELOS heeft onder andere de Association for Project Managers Group (APMG) aangesteld voor de marketing, examinering, certificering van docenten en consultants en de accreditatie van opleidingsinstituten. De opleidingen zijn PRINCE2 Foundation en PRINCE2 Practitioner. Deze opleidingen mogen alleen door Accredited Training Organisations (ATO’s) gegeven worden. Een ATO is kritisch doorgelicht op materiaal, organisatie en trainers en heeft de mogelijkheid tot het afnemen van examens. 

GoodSense is ATO en heeft behalve de standaard Foundation en Practitioner training ook mogelijkheden om online e-learning, PRINCE2 Fasttrack, een PRINCE2 MasterClass of bij u op locatie eventueel aangevuld met een Business Simulatie te verzorgen. 

Wereldwijd
PRINCE2 wordt wereldwijd toegepast en op dit moment in Nederland door o.a. banken, ministeries en verzekeraars. De certificering versterkt de competenties van de medewerkers. De methode wint snel aan populariteit in landen als Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk.