Geplande P3O® trainingen

> Download de flyer.

Titel P3O® Practitioner
Subtitel Portfolio, Programme en Project Office Practitioner (P3O Practitioner).
Omschrijving De P3O Practitioner Training is gericht op het toepassen van P3O®. De deelnemers krijgen meer inzicht in de elementen van het P3O-model en de rollen, tools en technieken komen aan de orde. Deze training geeft handvatten voor het toepassen van P3O in de praktijk. E-learning ondersteunt de training. Deelnemers kunnen, als ze dat willen, de training afsluiten met het P3O Practitioner Examen voor het internationaal erkende P3O Practitioner Certificaat.
Duur en
studie-uren

2 dagdelen (1 dag).
Daarnaast is minimaal 4 uur voorbereiding en 8 uur studie noodzakelijk.

Inhoud en
leerdoelen
De cursisten verdiepen zich, op basis van praktijkcases en eigen casuïstiek, in de toepassing van het P3O-model en het leggen van allerlei verbanden tussen de verschillende onderdelen van de P3O theorie. Er wordt een groot aantal opdrachten uitgewerkt. Hiermee is de training vooral praktijkgericht. De trainer behandelt de theorie alleen als het nodig is. Er is wel voldoende ruimte voor discussie. In de training worden ook enkele oefenexamens besproken als voorbereiding op het examen.

Aanpak GoodSense werkt met de eigen geaccrediteerde P3O Practitioner Training die aan alle internationale kwaliteitsnormen voldoet. Alle trainers zijn ervaren portfolio-, programma- en projectmanagers die de methode pragmatisch behandelen. Het tempo bij de training ligt redelijk hoog.
Deelnemers werken aan de hand van korte praktijkcases een groot aantal opdrachten uit met de P3O methode. Zij krijgen daardoor inzicht in de totale integrale samenhang tussen de verschillende onderdelen van de P3O theorie en tevens de relatie met de weerbarstige dagelijkse praktijk. Ook worden tijdens de training enkele oefenexamens behandeld ter voorbereiding op het examen.
Vooropleiding P3O Foundation (certificaat) en Kennis van Portfolio, Programme en Project management methoden.
Materiaal
  • boek "Portfolio, Programme and Project Offices".
  • Handouts.
Doelgroep De training is geschikt voor iedereen die zich na de P3O Foundation training, verder wil verdiepen in het P3O-model. Van de deelnemers wordt ervaring als projectleider verwacht. Dit varieert van mensen die een rol spelen bij besturing van projecten en programma's, zoals opdrachtgevers, lijnmanagers, business change managers, portfoliomanagers tot mensen die een rol spelen in de uitvoering van projecten en programma's zoals programmamanagers, projectmanagers, teammanagers en medewerkers van een project of programmabureau.
De theorie van P3O wordt bekend verondersteld. Voor deelname aan het examen moeten deelnemers geslaagd zijn voor het P3O Foundation Examen.
Werkwijze
  • De cursus wordt klassikaal gegeven.
  • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Het P3O Practitioner examen wordt afgenomen op aanvraag op locatie door GoodSense. Examenprijs zie prijslijst (excl. BTW).
Trefwoorden Portfolio, Programme, Project Office, PMO, P3O