Geplande P3O® trainingen

> Download de flyer.

Veel organisaties opereren in een complexe wereld. Enerzijds hebben zij een portfolio aan projecten gestart om de organisatie van nu te ondersteunen. Anderzijds zijn zij soms grootschalige, strategische programma's begonnen om ook aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen. Door het grote aantal veranderinitiatieven ontbreekt vaak een totaaloverzicht en bestaat geen heldere prioriteitsstelling.

P3O® staat voor Portfolio, Programme and Project Offices. De methode geeft inzicht in de ondersteuning van een evenwichtig veranderingsportfolio op verschillende lagen in de organisatie. Het implementeren van P3O® zal ervoor zorgen dat resultaten en baten die voortkomen uit projecten en programma's, daadwerkelijk worden geleverd.

Een goed functionerend P3O-model kan leiden tot grote verbetering in de manier waarop een organisatie projecten en programma's uitvoert, en biedt:

 • Helikopterview over het portfolio van veranderinitiatieven.
 • Tijdige en betrouwbare informatie over het portfolio van projecten en programma's waardoor:
  • Voor de organisatie waardevolle initiatieven wel worden gestart.
  • Voor de organisatie niet zinvolle initiatieven in een vroegtijdig stadium worden afgekapt.
 • Ondersteuning van tijdelijke projecten en programma's zodat deze leveren wat ze hebben beloofd.

Achtergrond

De methodiek P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices) is in 2008 geïntroduceerd. De eigenaar van P3O® is AXELOS Limited. AXELOS is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van de "Best Management Practices" met onder andere P3O®, PRINCE2®, MSP®, M_o_R®, P3M3® en ITIL®.

P3O® is een open methodiek. Zij heeft de potentie om een wereldwijde standaard te worden voor de verbinding tussen 'Business as Usual' en het totale veranderportfolio van projecten en programma's in een organisatie.

Reden tot gebruik P3O®

In de chaotische wereld van vandaag hebben veel organisaties een heel scala van veranderinitiatieven in hun portfolio. Individuele projecten en programma's kunnen goed worden afgerond als de organisatie bereid is zich hier volledig op te focussen.

Een veranderportfolio bevat in veel organisaties te veel initiatieven. Volledige focus op al deze verschillende veranderingen is dan niet mogelijk. In de praktijk lopen dan vaak alle projecten en programma's averij op, omdat keuzes over inzet van middelen achterwege blijven of te laat komen.

Een organisatie die werkt met het P3O®-model slaat een brug tussen de tijdelijke veranderinitiatieven en de permanente Business as Usual-organisatie.

P3O® kent 3 functies:

 • Ondersteuning bij de strategische besluitvorming over het portfolio van projecten en programma's.
 • Ondersteuning bij de levering van resultaten en baten door projecten en programma's.
 • Vorming van een centrale plaats voor kennis over succesvol project- en programmamanagement, een Centre of Excellence.

De inrichting van een P3O® model brengt kosten met zich mee. Deze kosten verdienen zichzelf ruim terug als:

 • Duidelijk is welke geplande veranderinitiatieven toegevoegde waarde creëren voor de organisatie, 'de goede dingen doen'.
 • Projecten en programma's worden ondersteund met kennis en tools, 'de dingen goed doen'.
 • Het portfolio van veranderingen goed is afgestemd op wat de organisatie aan kan.

Kenmerken van P3O®

 • P3O® vormt de brug tussen "Run the Business" en "Change the Business".
 • Integreert en ontsluit informatie die ontstaat op verschillende organisatieniveaus.
 • Definieert leidinggevende- en specialistische rollen die het "P3O-werk" doen.
 • Geeft aanbevelingen over tools en technieken die behulpzaam kunnen zijn.
 • Heeft 3 functies (beslissingen ondersteunen, levering ondersteunen, centre of excellence vormen).
 • Gaat uit van een vijftal modellen dat in de praktijk als voorbeeld kan dienen.
 • Is een generiek model dat elke organisatie naar wens kan aanpassen.
 • P3O® examinering en certificering is mogelijk. GoodSense neemt zelf de examens af, ook bij u op locatie.