Geplande MSP® trainingen

> Download de flyer.

Veel organisaties stoeien met het managen van strategische programma's, clusters van projecten en niet-projectmatige activiteiten. Programmamanagement speelt, anders dan sterk resultaatgerichte projectmanagementmethodieken, in op de pragmatische vertaling van strategische veranderingen naar acties. Door hun aard zijn deze trajecten complex en langdurig. Bovendien hebben zij een grote impact op de organisatie. MSP® (Managing Successful Programmes) is een krachtig hulpmiddel bij het tot een goed einde brengen van deze trajecten.

Achtergrond
De programmamanagement methodiek MSP® (Managing Successful Programmes) is in 1997 op de markt gekomen. In 2007 is MSP® voor het laatst verbeterd en uitgebouwd. De eigenaar van MSP® is The Cabinet Office. The Cabinet Office is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van onder andere MSP®, PRINCE2®, P3O®, M_o_R®, P3M3® en ITIL®.

Wereldwijde standaard

MSP® is een open methodiek en heeft de potentie om een wereldwijde standaard te worden voor programmamanagement. Inmiddels wordt MSP® in heel Europa op steeds grotere schaal toegepast. Het is de facto standaard van de Britse overheid. Sinds 2002 gaan ook steeds meer Nederlandse organisaties over tot het gebruik van MSP®. Sinds 2003 is in Nederland een MSP® Usergroup actief.

Reden tot gebruik MSP®
Veel organisaties hebben de kwaliteit van bedrijfsprocessen en projecten in voldoende mate onder de knie. Ontwikkelingen als ISO, INK en PRINCE2® hebben hieraan door certificeringtrajecten een positieve bijdrage geleverd. Desondanks worstelen veel organisaties nog met het managen van strategische programma's, clusters van projecten en niet-projectmatige activiteiten.

Programmamanagement speelt in op de pragmatische vertaling van strategieën naar acties in de programma's die de toekomst van de organisatie vormgeven. Deze programma's zijn complex door hun strategisch karakter en kennen een grote verbondenheid met de staande organisatie. De programma's verwateren en verliezen focus door hun lange doorlooptijd, en vragen veel overzicht omdat zij nagenoeg alle bedrijfsprocessen binnen de organisatie raken. Daarnaast zijn ze dynamischer, omdat zij zich qua definitie en scope continu aanpassen aan de veranderende omgeving waarbinnen zij zich afspelen. MSP® is een krachtig hulpmiddel om meer grip op deze programma's te krijgen.

Kenmerken van MSP®:

  • De visie, de veranderde organisatie en de business case staan centraal.
  • Internationaal gebruikte best-practice benadering.
  • Ondersteunt zowel de profit als de non-profit sector.
  • Zowel principes (randvoorwaarden), thema's (aandachtsgebieden) als processen (volgordelijkheid en samenhang) zijn beschreven.
  • Generieke methode.
  • Management by Exception.
  • MSP® examinering en certificering is mogelijk. Lagant neemt examens af, ook bij u op locatie.

De MSP trainingen worden in samenwerking met de ATO Lagant Management Consultants & het NIMO verzorgd.