Geplande IPMA® trainingen

> Download de flyer.

Titel IPMA D
Subtitel International Project Managment Association, niveau D
Omschrijving Voor de beginnende projectmanager. Examinering voor het D-certificaat gebeurt alleen op kennis. Het examen bestaat uit multiple choice vragen en open vragen. Het examen is niet bij de opleiding inbegerepen.
Duur Duur van dit traject is 4 dagen (of 8 avonden) verspreid over een periode van 6 weken.
De studievoorbereiding voor iedere avondstudiebijeenkomst bedraagt ongeveer 5 tot 7 uur.
Inhoud Na afloop van de leergang is de deelnemer optimaal voorbereid op het examen. Dit examen voor het D-certificaat is alleen gericht op kennis en bestaat alleen uit een theorie-examen.
Programma:

Onderstaande NCB3 eindtermen op D-niveau.
  Module 1 – Technische elementen
 • Scope en resultaten
 • Projectmanagementsucces
 • Stakeholders / belanghebbenden
 • Eisen en doelen; business cases, projectlevenscyclus
 • Kansen en risico’s; analysetechnieken, SWOT
 • Kwaliteitsmanagement
 • Projectorganisatie
 • Tijd en projectfasering
 • Mensen en middelen
 • Kosten en financiën
 • Inkoop en contracten
 • Wijzigingenbeheer
 • Beheersing en rapportage; plan-do-check-act
 • Informatie en documentatie
 • Communicatie
 • Projectstart, - uitvoering en –afsluiting
  Module 2 - Gedragselementen
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid en motivatie
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit
 • Ontspanning
 • Openheid
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Efficiëntie
 • Overleg en advies
 • Onderhandelingen
 • Conflicten en stress
 • Betrouwbaarheid
 • Respect en inlevingsvermogen
 • Ethiek
  Module 3 - Context
 • Project, programma-, portfolio-oriëntatie
 • Project-, programma- en portfolio-implementatie
 • Staande organisatie
 • Primair proces
 • Systemen, producten & technologie
 • Personeelsmanagement
 • Gezondheid, beveiliging, veiligheid en millieu
 • Financiën
 • Juridische aspecten
Vooropleiding Startende projectmanagers met HBO denk- en werkniveau die gecertificeerd willen worden. Projectmanagementervaring is een voordeel.
Materiaal De volgende literatuur wordt gebruikt, ‘Projectmanagement op basis van NCB3’; ISBN: 978 90 8753 122 5; Uitgeverij: Van Haren Publishin
Doelgroep Iedere projectmanager die zijn of haar projectmanagementniveau objectief aantoonbaar wilt maken. Heeft kennis van alle projectmanagementelementen en -aspecten. Voor dit certificeringstraject gelden geen toelatingseisen. Het een voordeel als de deelnemer enige projectmanagementervaring heeft.
Werkwijze De theoretische kennis binnen dit traject wordt opgedaan door de 8-daagse training, inclusief diverse vakgerichte interpersoonlijke projectmanagementvaardigheden en het gebruik van budgetterings- en financieringsaspecten binnen een project. Tussen de trainingsdagen worden thuisopdrachten gemaakt.
Examen en achtergrond Doel van het theorie-examen (niet inbegrepen) is na te gaan in hoeverre de kandidaat beschikt over de kennis van de diverse projectmanagementelementen en –aspecten. Het theorie-examen voor IPMA-D bestaat uit drie onderdelen en duurt 3 uur. Het eerste onderdeel bevat 40 multiple-choice vragen. In het tweede onderdeel krijgt u een aantal rekenvragen voorgelegd. Het laatste onderdeel bestaat uit een aantal korte open vragen. De weging van de onderdelen is 50:20:30.
Het examen wordt afgenomen bij de CITO-goep. De vragen zijn gebaseerd op het curriculum en de eisen die in de Nederlandse Competence Baseline (NCB3) beschreven staan. Het examen is erkend door Project Management Instituut (PMI) Nederland. PMI is aangesloten bij de International Project management Institute Association (IPMA).
IPMA is een wereldwijd opererende organisatie met haar basis in Europa en stelt vanuit dit standpunt de internationale kaders vast in de IPMA Competence Baseline (ICB).
Het D-certificaat is vijf jaar geldig.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Trefwoorden IPMA, NCB