Geplande IPMA® trainingen

> Download de flyer.

Titel IPMA C
Subtitel International Project Managment Association, niveau C
Omschrijving De IPMA - C gecertificeerde kan eenvoudige projecten zelfstandig leiden. Ook is hij/zij in staat om een projectmanager bij alle facetten van een complex project te ondersteunen.
Duur Duur van dit traject is 6 dagen (of 12 avonden) verspreid over een periode van zes weken.
De studievoorbereiding voor iedere avondstudiebijeenkomst bedraagt ongeveer 4 tot 6 uur.
Inhoud Na afloop van de leergang is de deelnemer optimaal voorbereid op het examen.
Programma:

Onderstaande NCB3 eindtermen op C-niveau.
  Module 1 – Technische elementen
 • Scope en resultaten
 • Projectmanagementsucces
 • Stakeholders / belanghebbenden
 • Eisen en doelen; business cases, projectlevenscyclus
 • Kansen en risico’s; analysetechnieken, SWOT
 • Kwaliteitsmanagement
 • Projectorganisatie
 • Tijd en projectfasering
 • Mensen en middelen
 • Kosten en financiën
 • Inkoop en contracten
 • Wijzigingenbeheer
 • Beheersing en rapportage; plan-do-check-act
 • Informatie en documentatie
 • Communicatie
 • Projectstart, - uitvoering en –afsluiting
  Module 2 - Gedragselementen
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid en motivatie
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit
 • Ontspanning
 • Openheid
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Efficiëntie
 • Overleg en advies
 • Onderhandelingen
 • Conflicten en stress
 • Betrouwbaarheid
 • Respect en inlevingsvermogen
 • Ethiek
  Module 3 - Context
 • Project, programma-, portfolio-oriëntatie
 • Project-, programma- en portfolio-implementatie
 • Staande organisatie
 • Primair proces
 • Systemen, producten & technologie
 • Personeelsmanagement
 • Gezondheid, beveiliging, veiligheid en millieu
 • Financiën
 • Juridische aspecten
Vooropleiding De deelnemer heeft minimaal aantoonbaar 3 jaar ervaring met het leiden van niet complexe projecten.
Materiaal De volgende literatuur wordt gebruikt, ‘Projectmanagement op basis van NCB3’; ISBN: 978 90 8753 122 5; Uitgeverij: Van Haren Publishing.
Doelgroep Iedere projectmanager die zijn of haar projectmanagementniveau objectief aantoonbaar wil maken.
Als toelatingseis voor het examen geldt dat u drie jaar ervaring op het gebied van projectmanagement binnen de afgelopen vijf jaar. In deze drie jaar dient u projecten te hebben gemanaged die aan de minimumeisen voor een IPMA C project voldoen. In bijzondere gevallen kunt u ook de projecten in de jaren zes tot en met acht voor de helft meenemen bij de bepaling van de werkervaring.
Totaal dient u minimaal 2500 uur ervaring aan te tonen. U dient het ingediende project van begin tot eind gemanaged te hebben. Als u een project heeft overgenomen, kan dat project ook in aanmerking komen voor certificering. U moet dan aantonen eerst een pas-op-de-plaats te hebben gemaakt. Alle 21 competenties moeten aan de hand van het ingeleverde project aangetoond kunnen worden.
Werkwijze Na het self-assessment wordt de theoretische kennis uitgediept, inclusief diverse vakgerichte interpersoonlijke projectmanagementvaardigheden en het gebruik van budgetterings- en financieringsaspecten binnen een project. Daarnaast wordt de examenstof besproken en geoefend, wordt het projectrapport uitgewerkt en wordt er geoefend in het ‘verdedigen’ van het rapport. Tussen de trainingsdagen worden thuisopdrachten gemaakt.
Examen en achtergrond Doel van het theorie-examen (niet inbegrepen) is na te gaan in hoeverre de kandidaat beschikt over de kennis van de diverse projectmanagementelementen en –aspecten.
Het theorie-examen voor IPMA-C bestaat uit twee onderdelen: 40 multiple-choice vragen (duur: 1 uur) en een intellectual task (duur: 2,5 uur). De intellectual task bestaat uit een korte case met open vragen. De multiple-choice vragen tellen voor 1/3 mee, de intellectual task voor 2/3.
Het examen wordt afgenomen bij de CITO-groep. De vragen zijn gebaseerd op het curriculum en de eisen die in de Nederlandse Competence Baseline (NCB) beschreven staan. De certificering voor het C-certificaat is gericht op kennis en vaardigheden. Naast het theorie- examen (multiple choice) bestaat de certificering uit een selfassessment, een projectlijst, een projectrapport, een attitudetest en een interview.
Het examen is erkend door Project Management Instituut (PMI) Nederland. PMI is aangesloten bij de International Project management Institute Association (IPMA).
IPMA is een wereldwijd opererende organisatie met haar basis in Europe en stelt vanuit dit standpunt de internationale kaders vast in de IPMA Competence Baseline (ICB).
Het C-certificaat is vijf jaar geldig.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Trefwoorden IPMA, NCB