Geplande IPMA® trainingen

> Download de flyer.

Titel IPMA Achtergrond
Inleiding IPMA staat voor International Project Management Association en is de overkoepelende organisatie van de nationale beroepsverenigingen voor projectmanagement en stelt in die hoedanigheid de eisen vast voor examinering en certificering van projectmanagers. IPMA is statutair gevestigd in Zwitserland en heeft ruim 45.000 leden in meer dan 40 landen. IPMA Nederland is de beroepsorganisatie voor projectmanagement namens IPMA en daarmee het knowledge and competence center op dit gebied. In opdracht van IPMA Nederland voert Cito de IPMA-examinering uit.
Vier niveaus
  Er zijn IPMA-certificaten op vier niveaus, van beginnend manager (niveau D) tot en met de ervaren verantwoordelijk programmamanager in het hoogste management van de organisatie (niveau A):
 • IPMA-D: Certified Project Management Associate
 • IPMA-C: Certified Project Manager
 • IPMA-B: Certified Senior Project Manager
 • IPMA-A: Certified Projects Director
Transparantie en professionalisering Certificering onderscheidt projectmanagers naar niveau, en geeft inzicht in de kwaliteiten die de onderneming al dan niet in huis heeft. Voor professionalisering van zowel de organisatie als de individuele medewerker, is transparantie in de vereiste en aanwezige competenties van groot belang. Certificering sluit hier naadloos op aan. Daarbij ervaren de deelnemers het certificeringtraject vaak als een leerzaam bewustwordings- en reflectieproces, dat leidt tot verdere verdieping en professionalisering. En bovendien: interne helderheid over de kennis en vaardigheden van de verschillende projectmanagers, creëert transparantie voor de klant.
Waarom IPMA? IPMA draagt bij aan professionalisering van het vak en verdient zich terug in de praktijk
 • Geschikt voor iedere branche
 • Geschikt voor iedere projectmanager
 • Gericht op competenties
 • Erkend in zo'n 40 landen
Niveau's en toelatingseisen IPMA-D
 • De kandidaat heeft kennis van alle projectmanagementelementen en -aspecten.
  • Toelatingseisen
  • Geen, al is het een voordeel dat als u reeds enige projectmanagementervaring heeft.
  • U dient het self-assessment en het cv in te vullen.
  • Aan deze formulieren is geen beoordeling gekoppeld.
  • U kunt op basis van deze documenten niet worden afgewezen.

IPMA-C
 • De kandidaat is in staat beperkt complexe projecten zelfstandig te leiden en kan de projectmanager van een complex project ondersteunen bij alle projectmanagementelementen en -aspecten.
  • Toelatingseisen
  • Minimaal drie jaar projectmanagementervaring als verantwoordelijk projectmanager van niet-complexe projecten.

IPMA-B
 • De kandidaat is in staat complexe projecten zelfstandig te leiden.
  • Toelatingseisen
  • Minimaal vijf jaar projectmanagementervaring, waarvan drie jaar als verantwoordelijk projectmanager van complexe projecten.

IPMA-A
 • De kandidaat moet complexe portfolio's of programma's kunnen managen.
  • Toelatingseisen
  • Heeft minstens 5 jaar ervaring in portfoliomanagement, programmamanagement of multiprojectmanagement.
  • In deze periode heeft hij drie jaar verantwoordelijke leidinggevende functies uitgeoefend in het portfoliomanagement van een bedrijf/organisatie of een organisatieonderdeel of in het management van belangrijke programma's.
Nederlandse Competence Baseline 3 (NCB3) Wat is nu het nut?
De certificaten geven duidelijkheid over het kennis en competentieniveau van een individuele projectmanager en worden wereldwijd erkend. Als referentie wordt op nationaal niveau gebruik gemaakt van IPMA’s International Competence Baseline. Voor de Nederlandse praktijk zijn deze normen neergelegd in een afgeleide hiervan, de Nederlandse Competence Baseline (NCB).
In de zomer van 2006 heeft IPMA een nieuwe International Competence Baseline (ICB) uitgegeven: ICB3. De ICB3 is de basis voor de NCB3 (Nederlandse Competence Baseline). In tegenstelling tot de NCB2 (die sterk afweek van de ICB2) heeft IPMA-NL er bij de NCB3 voor gekozen de ICB3 integraal over te nemen.
Cito-certificaat Het is ook mogelijk om alleen het theorie-examen op IPMA-C-niveau af te leggen. Dit wordt dan afgesloten met een Cito-certificaat. Deze mogelijkheid is met name aantrekkelijk voor kandidaten die over minder dan 36 maanden projectmanagementervaring beschikken, maar zich al wel de theorie eigen hebben gemaakt. Te denken valt aan studenten en beginnende projectleiders
Trefwoorden IPMA, NCB