Geplande Agile trainingen

> Download de flyer.

Titel Agile Project Management™ Foundation & Practitioner
Subtitel De certificering, die gebaseerd is op de bewezen principes binnen DSDM Atern, biedt de mogelijkheid om Agile-projecten te leveren in organisaties die standaarden, striktheid en zichtbaarheid nodig hebben rondom projectmanagement. Daarbij maakt Agile Project Management tegelijkertijd een hoog tempo, verandering en empowerment mogelijk.
Omschrijving Toepassing van Agile in de praktijk staat centraal door het uitwerken van vele opdrachten en cases. Daardoor wordt de kennis verdiept en ontstaat inzicht in de materie. De trainers hebben zelf een ICT systeemontwikkeling achtergrond en naast Agile PM hebben zij ook kennis en ervaring met  andere Agile methoden en frameworks zoals bijvoorbeeld Scrum, XP, etc. HIer wordt in de training ook aandacht aan gegeven.
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde trainers met veel kennis van projectmanagement en de theorie en toepassing van Agile PM.
Duur en
studie-uren
6 dagdelen (3 dagen).
Daarnaast is minimaal 20 uur studie vereist.
Inhoud en
leerdoelen
Dit is een geaccrediteerde Agile PM training welke aan alle internationale kwaliteitsnormen voldoet. Alle trainers zijn ervaren projectmanagers. Er wordt een redelijk hoog tempo gehanteerd en de methode wordt pragmatisch behandeld.
Aan de hand van praktijkcases wordt een groot aantal opdrachten uitgewerkt met de Agile methode. Hiermee is de training vooral praktijkgericht; theorie wordt alleen behandeld indien dit nodig is, wel is er voldoende ruimte voor discussie.
In de training worden tevens enkele oefenexamens behandeld ter voorbereiding op het Agile PM Practitioner examen van APMG. Het Agile PM Foundation examen maakt onderdeel uit van deze training en wordt op de laatste dag afgenomen. Slagen voor het Foundation examen is voorwaarde voor deelname aan het Practitioner examen.

Doelstelling
Na de opleiding bent u in staat:
  • De Agile PM methode op praktische en pragmatische wijze toe te passen.
  • Het Agile PM Foundation en Practitioner examen af te leggen.
Vooropleiding HBO niveau
Materiaal
  • Handouts
  • boek "Agile Project Management Handbook"
Doelgroep Personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals: stuurgroepleden, projectmanagers, projectleiders, teammanagers, en managers van facilitaire afdelingen.
U moet voor certificering het Agile PM Foundation examen met goed gevolg hebben afgelegd.
Werkwijze
  • De cursus wordt klassikaal gegeven.
  • De volgorde van de training is conform het 'natuurlijke verloop' van een project.
  • Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijkopdrachten op basis van een scenario.
  • Aan de hand van de opdrachten worden de essentiële Agile PM elementen verdiept.
  • De opdrachten worden zowel in groepsverband als individueel gemaakt.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Het Agile PM Practitioner examen wordt afgenomen op aanvraag op locatie door GoodSense zelf. Examenprijs zie prijslijst (excl. BTW)
Trefwoorden Projectmanagement, Agile PM