Bij Portfoliomanagement gaat het om leiderschap, prioriteiten stellen en keuzen maken. De keuzen die er zijn betreffen de balans tussen enerzijds programma's en projecten en anderzijds "Business as Usual",  oftewel de lijnorganisatie. De methode die past bij Portfoliomanagament is MoP® (Management of Portfolios). GoodSense biedt hier via partners ge-accrediteerde training voor aan.

MSPBij Programme management worden projecten en activiteiten in tranches uitgevoerd en worden de resultaten in de lijn bewaakt door middel van Benefits management. Met de uitvoering van een programma wordt een strategische verandering doorgevoerd in de organisatie. De methode voor het managen van programma's is MSP® (Managing Successful Programmes). Een goed Whitepaper (UK) over MSP kunt u hier gratis downloaden. GoodSense biedt deze training aan op Foundation niveau gevolgd door het officiële AXELOS examen van EXIN. Voor de Practitioner en Advanced Practitioner werkt GoodSense samen met partners.

PRINCE2Agile PMProjecten leveren een resultaat en door gebruik te maken van dat resultaat kunnen we doelen bereiken en baten realiseren. Als van tevoren duidelijk is wat de scope is en welke kwaliteit we wensen dan is een traditionele PRINCE2® aanpak op zijn plaats. Voor nieuwe ontwikkelingen met een minder duidelijk afgebakend resultaat willen we flexibel zijn en is Agile PM of Scrum wellicht een betere keuze. Bij de Agile methoden zijn tijd en budget vooraf vastgezet. De scope en de functionele requirements worden opgeleverd volgens de prioriteit die is vastgesteld door de business met MoSCoW (Must have, Should have, Could have en Won't have now). 

IPMAKennis en beheersing van een projectmanagementmethode als PRINCE2 of Agile PM is voor een projectmanager van groot belang om in een organisatie een verandertraject op een succesvolle manier te plannen en beheersen. Daarnaast spelen de persoonlijke vaardigheden een grote rol om zaken gedaan te krijgen en draagvlak te creëren. De International Project Management Association geeft met IPMA® certificering invulling aan die persoonlijke skills van de projectmanager. Denk aan leiderschap, betrokkenheid en motivatie, zelfbeheersing, assertiviteit, ontspanning, openheid, probleemoplossing, creativiteit, resultaatgerichtheid, efficiency, betrouwbaarheid, respect en inlevingsvermogen, ethiek, communicatie, teamwerk, overleg en advies, onderhandelen, conflicthantering en crisis management. 

P3OOndersteuning van een evenwichtig veranderingsportfolio op verschillende lagen in de organisatie wordt geboden door P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices). P3O kent 3 functies:

  • Ondersteuning bij de strategische besluitvorming over het portfolio van projecten en programma's.
  • Ondersteuning bij de levering van resultaten en baten door projecten en programma's.
  • Vorming van een centrale plaats voor kennis over succesvol project- en programmamanagement, een Centre of Excellence.

GoodSense helpt u bij het maken van de keuze en traint u in het gebruik van de methode, inclusief certificaat. Daarnaast assisteren we ook bij de praktijktoepassing door middel van consultancy en coaching.