Geplande TMap® trainingen

> Download de flyer.

Titel TMap testen in Agile Scrum
Subtitel In een Agile scrum aanpak van projecten en releases wordt verwacht dat het multi-functionele team werkende software oplevert.  Werkend betekent getoetst en voldoend aan de requirements. Aangezien de tester zorgt voor de toetsing, kun je de tester zien als link tussen idee en uitvoering.
Omschrijving

Scrum is een Agile manier van werken die zich richt op software ontwikkeling. In een aantal sprints wordt geleverd wat de klant / gebruiker verwacht.
Deze verwachtingen zijn beschreven in de requirements (user stories in de Product Backlog). De verwachtte producten worden door systeemontwikkelaars gelijktijdig met het specificeren ontwikkeld. Terwijl er gespecificeerd en gebouwd wordt dienen de op te leveren producten te worden getoetst aan de requirements. Elke iteratie moet iets werkend en dus getest opleveren.

Hoe kun je er nu voor zorgen dat het testen geen sluitpost is, maar dat de tester iteratief meedoet in de ontwikkeling?

Dit kan door de tester al mee te laten werken aan de scenario's terwijl requirements en ontwikkeling nog in overweging / planning is. De tester vormt dus een belangrijk onderdeel van het team.

In scrum wordt niet apart aandacht besteed aan het testen. Scrum geeft nauwelijks handvatten hoe het testen in een Agile omgeving geïntegreerd kan worden en wat de consequenties zijn voor testers. Vaak worden methoden en technieken uit eXtreme Programming (XP) gebruikt door de scrum teams.
Voor testen is TMap een bewezen methodiek. De TMap aanpak past in een Agile scrum omgeving en deze training laat zien op welke manier en hoe dit wordt toegepast.

Duur en
studie-uren
2 dagdelen (1 dag).
Inhoud en
leerdoelen

De integratie van TMap met scrum wordt in de cursus op twee manieren uitgelegd. In eerste instantie voor organisaties die bekend zijn met TMap en deze testaanpak willen toepassen in een Agile omgeving. De tweede manier is relevant voor organisaties die al op een Agile manier werken en TMap willen integreren in hun omgeving.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • agile principes, scrum framework
 • rollen binnen scrum, het scrum team en de werkwijze (planning, daily standup, review, retrospective)
 • plannen in combinatie met TMap testplan
 • user stories, product backlog en "definition of done" (requirements)
 • test driven development
 • sprint uitvoering (specificeren, maken, testen en goedkeuren)
 • sprint review en retrospective
Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding nodig.
Kennis van Agile Scrum en TMap is een pre.
Materiaal
 • Boek “TMap NEXT in scrum”
 • Handouts en achtergrondmateriaal.
Doelgroep Scrum teammembers, testers, en iedereen die kennis wil nemen van iteratief testen in een Agile omgeving.
Werkwijze
 • De cursus wordt klassikaal gegeven.
 • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. € 450,- (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Er is geen offcieel examen verbonden aan de training. De deelnemers krijgen een GoodSense certificaat.
Trefwoorden Agile, Scrum, TMap Next