Geplande TMap® trainingen

> Download de flyer.

Titel TMap Next Test Engineer (voorheen genaamd Foundation)
Subtitel Gestructureerd testen, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief.
Omschrijving De nadruk ligt op gestructureerd testen, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief. Oefeningen, discussies en meningsvorming nemen binnen de cursus een belangrijke plaats in. Tijdens de cursus wordt de hele fasering van een testproject (beginnend bij testplanning t/m de fase afronding) stapsgewijs doorlopen.
Deze cursus is tevens een voorbereiding op het EXIN examen TMap Next Foundation. Het examen maakt echter geen onderdeel uit van deze cursus. Een belangrijk onderdeel van de cursus zijn de cases (o.a. examenoefeningen). Hierdoor verkrijgt u praktische vaardigheden en gedegen kennis voor het toepassen van gestructureerd testen.
Duur en
studie-uren
6 dagdelen (3 dagen).
Inhoud en
leerdoelen
  • Tests voorbereiden, specificeren en uitvoeren.
  • Technieken, infrastructuur en hulpmiddelen.
  • Testprocessen, Testfasen, testactivieteiten, testproducten en testverantwoordlijkheden.
Vooropleiding Functionele basiskennis van informatica wordt bekend verondersteld.
Materiaal
  • Boek "TMap Next - voor resultaatgericht testen"
  • Handouts.
Doelgroep Iedereen die kennis wil nemen van gestructureerd testen.
Werkwijze
  • De cursus wordt klassikaal gegeven.
  • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Het TMap Next Test Engineer examen wordt afgenomen op aanvraag op locatie door GoodSense zelf. Examenprijs zie prijslijst (excl. BTW).
Trefwoorden TMap, Testen, Testcertificaat, Testmanagement