Geplande TMap® trainingen

> Download de flyer.

De Test Management approach (TMap) is hét voorbeeld van een gestructureerde testaanpak.
TMap NEXT is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer volledige aanpak die in alle project- en klantsituaties toegevoegde waarde biedt. TMap is als teststandaard toonaangevend.

Bij TMap NEXT Test Engineer (voorheen Foundation) ligt de nadruk op gestructureerd testen, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief. Oefeningen, discussies en meningsvorming nemen binnen de cursus een belangrijke plaats in. Tijdens de cursus wordt de hele fasering van een testproject (beginnend bij testplanning t/m de fase afronding) stapsgewijs doorlopen. 

TMap NEXT Test Manager (voorheen Advanced) richt zich vooral op mensen die in de dagelijkse praktijk met testmanagement activiteiten bezig zijn: testmanagers, testcoördinatoren en testconsultants/-adviseurs. Hiernaast is de module ook interessant voor bijvoorbeeld een projectmanager die in een project de rol van testmanager vervult of voor een projectmanager of development manager die in het algemeen geïnteresseerd is in het onderwerp testmanagement.