Geplande Scrum trainingen

> Download de flyer.

Titel Introductie Agile Scrum
Subtitel Het populaire agile (wendbaar) management ligt aan de basis van Scrum waarbij face-to-face contact, communicatie, feedback en teamwerk voorop staan. Met Scrum kunt u eerder leveren. Tijdens deze scrum introductie leert u de methoden en principes van scrum kennen.
Omschrijving Agile is “hot”. Agile projecten beloven sneller software te leveren, die na elke iteratie (ofwel sprint) onmiddellijk in productie kan. Daarnaast zou de software beter moeten zijn. Business managers zijn tegenwoordig ook meer “aware” en vragen soms letterlijk aan hun ICT-afdeling om een meer “agile” aanpak.
Scrum is een agile framework, dat het snel en vaak opleveren van kwalitief goede software beoogt. In combinatie met methoden en technieken uit bijvoorbeeld XP (eXtreme Programming) kan Scrum een zeer krachtig middel zijn om sneller waardevolle software op te leveren voor de klant. Het team is hierbij in principe zelfsturend en de agile coach of scrum master is ondersteunend. Twee- of vierwekelijkse review sessies zijn bedoeld om de geleverde product (werkende software) te laten zien aan alle stakeholders. Stand-up meetings en retrospectives zijn uitermate geschikte momenten om het proces met het gehele team tegen het licht te houden, zodat je als team telkens blijft verbeteren. De training wordt gegeven door een ervaren agile projectmanager / scrum master.
Duur en
studie-uren
2 dagdelen (1 dag).
Inhoud en
leerdoelen
De volgende onderwerpen komen aanbod:
  • agile principes, scrum proces model
  • rollen binnen scrum - Product Owner, Scrum Master en het scrum team
  • user stories, product backlog en project roadmap
  • daily scrum / daily standup
  • sprint planning
  • sprint uitvoering, progress en team velocity
  • sprint review en retrospective
Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding nodig.
Materiaal
  • Handouts en achtergrondmateriaal.
Doelgroep Project managers, project leiders, project medewerkers (vanuit de business, development en testen).
Werkwijze
  • De cursus wordt klassikaal gegeven.
  • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Er is geen offcieel examen verbonden aan de training. De deelnemers krijgen een GoodSense certificaat.
Trefwoorden Agile, Scrum, Project