Geplande Lean trainingen

Titel Lean Six Sigma™ Yellow Belt
Subtitel Six Sigma Yellow Belt training.
Omschrijving De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid en het genereren van (financiële) resultaten voor uw organisatie.
Door in te spelen op wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, doet u alleen de benodigde activiteiten (Lean) en gaat wordt de kwaliteit voorspelbaar en verbeterd (Six Sigma).
Duur en
studie-uren
4 dagdelen (2 dagen).
Voor de totale training dient u rekening te houden met een inspanning van ongeveer 40 uur, dit is inclusief 24 uur zelfstudie om u voor te bereiden op het examen.
Inhoud en
leerdoelen
In deze twee daagse opleiding leert u de kenmerken en voordelen van het gebruik van Lean en Six Sigma binnen procesverbeterprojecten.
U leert het doel van de Lean Six Sigma rollen en management, als wel als de belangrijkste principes binnen Lean, Six Sigma en het DMAIC continue verbetermodel.
Na deze training bent u in staat om het APMG Lean Six Sigma Yellow Belt examen af te leggen.

De opbouw van de training ziet er als volgt uit:
  ENTERPRISE OVERVIEW - DMAIC
 • DEFINE PHASE
  • Voice of Business - Project Charter
  • Voice of Customer – CTQs/Customer Segments/Collection/Kano
  • Voice of Process - SIPOC Diagrams
  • Voice of Stakeholders – Mapping and Communication Planning
 • MEASURE PHASE
  • Discrete and Continuous Data
  • Measurement Systems Analysis
  • Data Collection, Planning and Techniques
  • Descriptive Statistics and Sigma Capability, Defects and Yields
  • Deployment Maps and Transportation Diagrams
 • ANALYSE PHASE
  • Value Analysis, Value Stream Mapping and Theory of Constraints
  • Cause and Effect Analysis – Ishikawa, 5 Whys and Hypothesis Testing
  • Correlation
 • IMPROVE PHASE
  • Stabilisation and TPM
  • Jidoka
  • Rapid Improvement Approach
  • Creating Level Work Flow and Setup Reduction
  • Work Cells and Product Family Analysis
  • Solution Selection - Impact/Effort Evaluation
 • CONTROL PHASE
  • Common and Special Causes of Variation
  • Statistical Process Control
  • Failure Mode and Effect Analysis
  • Control Planning
  • Visibility Principle
  • Project Handover
Vooropleiding Niet specifiek.
Materiaal
  Naast het cursusmateriaal zal er gebruik gemaakt worden van de volgende naslagwerken:
 1. “Lean Six Sigma for Dummies”, 2nd Edition, John Morgan and Martin Brenig-Jones, Wiley
 2. “Lean Six Sigma Pocket Toolbook”. M.George, McGraw Hill
 3. “The Six Sigma Way Team Fieldbook”, Pande et al, McGraw Hill
Doelgroep De YellowBelt Opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en inhoudelijke deskundige medewerkers uit bedrijven of overheidsinstellingen die kennis willen maken met Lean Six Sigma of (binnenkort) in hun eigen organisatie te maken krijgen met Lean Six Sigma. Maar ook voor: procesverbeteraars, Project-, Programma en Portfolio-medewerkers, verandermanagers, financiële managers, It managers en HR managers.
Werkwijze
 • De cursus wordt klassikaal gegeven.
 • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Trefwoorden Lean, Six Sigma, Yellow Belt