TeamworkEen Business Simulatie is een uiterst effectieve leerinterventie om gedragsveranderingen te ondersteunen, want:

 • het haalt alle onnodige complexiteit weg en zorgt voor een helder beeld op de problematiek,
 • het plaatst deelnemers in een risico vrije omgeving met ruimte voor experimenteren, reflecteren, leren en ervaren,
 • maar plaatst deelnemers ook in een onbekende situatie, waardoor nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan; team is zelf verantwoordelijk voor eindresultaat,
 • het leert de deelnemers nieuwe kennis en kunde toe te passen en
 • is daarnaast erg leuk om te doen; ervaringen uit die dag ‘blijven sterk hangen’.

Best Practice toepassing

Bij een Best Practice projectmanagement bijvoorbeeld wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om de geleerde projectmanagement principes onmiddellijk in praktijk toe te passen in de business simulatie. Of andersom, de deelnemers worden eerst in een simulatie gezet rond het thema projectmanagement en ervaren relevante problemen die met de inzichten uit de daarna gegeven theorie in hun eigen dagelijkse realiteit opgelost kunnen worden.

Gamification gaat over het toepassen van spelelementen aan non- spel activiteiten. Het gaat dus om het uitdagender maken van de ‘normale’, dagelijkse routine. Deze ‘routines’ bestaan bij GoodSense uit: PRINCE2 of IPMA Projectmanagement (download flyer), Agile Projectmanagement, ITIL Service Management en Lean Management / BPM.

Change direction

Binnen een dag doorlopen de deelnemers een proces waar normaal gesproken maanden of zelfs jaren tijd voor nodig zou zijn, waardoor:

 • herhaaldelijk door hetzelfde proces wordt gelopen zodat verbeteringen kunnen worden toegepast en getest op hun haalbaarheid,
 • er nagenoeg onmiddellijk terugkoppeling uit de genomen besluiten en acties is. Oorzaak en gevolg liggen hierdoor veel dichter bij elkaar,
 • er nagenoeg geen andere factoren aanwezig zijn dan besluitvorming en actie; een ideale situatie voor een onmiddellijke en volledige terugkoppeling.

Werkmethode

 • Klassikaal, maar binnen metafoor van de simulatie
 • In teamverband voert u werkzaamheden uit, reflecteert u op uw handelen en dat van uw teamgenoten, bespreekt u de theorie, krijgt instructie en treft u de noodzakelijke voorbereidingen voor de volgende cyclus
 • In totaal doorloopt u tijdens een trainingsdag minstens drie keer deze cyclus.

Check de volgende pagina's voor meer details:

Agile Projectmanagement by Bridge
IT- Service Management by Control-it.
Lean management / BPM by Ease-it.

Download hier de flyer voor PRINCE2 / IPMA Business Simulatie.