Titel Projectmatig werken (basic)
Subtitel De deelnemer krijgt inzicht in projectmatig werken, de kenmerken van de diverse onderdelen, technieken en de producten en hun onderlinge samenhang.
Omschrijving Een project is een uniek, complex en tijdelijk geheel van werkzaamheden dat is gericht op een vooraf met elkaar overeengekomen uniek resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. Projectmanagement onderscheidt zich dan ook van andere vormen van management die meer te maken hebben met routinematige acties en gebruik maken van improvisatie. Bovendien zijn er per definitie bij een project duidelijke tijdsaspecten betrokken zoals een specifiek begin- en eindpunt - en kwantitatief zowel als kwalitatief geformuleerde te behalen resultaten.
De training wordt gegeven door een ervaren projectmanager.
Duur en
studie-uren
4 dagdelen (2 dagen).
Inhoud en
leerdoelen
De volgende onderwerpen komen aanbod:
 • Waarom projectmanagement.
 • Wat is een project en wat is projectbeheersing.
 • Wat is kwaliteit en waarom is dat nodig.
 • Relaties met de bestaande organisatie.
 • De stuurgroep, de projectgroep, de projectleider.
 • De opdracht.
 • Fasering en planning van een project
 • Functies en autonomie in een projectorganisatie.
 • Soorten projecten .
 • Verdeling van verantwoordelijkheden.
 • Het resultaat
Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding nodig.
Materiaal
 • Syllabus "Projectmatig werken".
 • Handouts.
Doelgroep Degenen die in hun functie te maken krijgen of hebben met projecten, zoals projectleden en teamleiders.
Werkwijze
 • De cursus wordt klassikaal gegeven.
 • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Er is geen offcieel examen verbonden aan de training. De deelnemers krijgen een GoodSense certificaat.
Trefwoorden Projectmatig, Project