Titel Projectmatig werken (advanced)
Subtitel De deelnemer krijgt inzicht in projectmatig werken, de kenmerken van de diverse onderdelen, technieken en de producten en hun onderlinge samenhang. Maar ook de plek in de organisatie en de priorisering van projecten.
Omschrijving Een project is een uniek, complex en tijdelijk geheel van werkzaamheden dat is gericht op een vooraf met elkaar overeengekomen uniek resultaat dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd. Projectmanagement onderscheidt zich dan ook van andere vormen van management die meer te maken hebben met routinematige acties en gebruik maken van improvisatie. Bovendien zijn er per definitie bij een project duidelijke tijdsaspecten betrokken zoals een specifiek begin- en eindpunt - en kwantitatief zowel als kwalitatief geformuleerde te behalen resultaten.
In moderne "volwassen" organisaties wordt door de veelheid aan lopende projecten het belang van wegen en prioriseren van projecten steeds belangrijker. Hoe scoort een project qua Business Case, wat zijn de risco's en het antwoord waar het organisatie-buget en de resources moeten worden ingezet!
Tevens aandacht voor methoden in de delivery van de producten. Hoe specificeer, test en wijzig je producten (als resultaat van het project).
De training wordt gegeven door een ervaren projectmanager.
Duur en
studie-uren
10 dagdelen (5 dagen).
Inhoud en
leerdoelen
De volgende onderwerpen komen aanbod:
 • Waarom projectmanagement.
 • Wat is een project en wat is projectbeheersing.
 • Wat is kwaliteit en waarom is dat nodig.
 • Relaties met de bestaande organisatie.
 • De stuurgroep, de projectgroep, de projectleider.
 • De opdracht.
 • Fasering en planning van een project
 • Functies en autonomie in een projectorganisatie.
 • Soorten projecten .
 • Verdeling van verantwoordelijkheden.
 • Het resultaat.
 • Risico management (M_o_R)
 • Het testen en accepteren van producten
 • Issue afhandeling, Off-specification of Request for Change?
 • Relatie met Programme Management (MSP)
 • Relatie met Portfoliomanagement
 • Prioriseren van Projecten
 • Project Office
Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding nodig.
Materiaal
 • Syllabus "Projectmatig werken".
 • Handouts.
Doelgroep Degenen die in hun functie te maken krijgen of hebben met projecten, zoals projectleden en teamleiders.
Werkwijze
 • De cursus wordt klassikaal gegeven.
 • De theorie wordt afgewisseld met opdrachten.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen Er is geen offcieel examen verbonden aan de training. De deelnemers krijgen een GoodSense certificaat.
Trefwoorden Projectmatig, Project, P3O, MSP, M_o_R, PRINCE2