Titel Vergadertechnieken
Omschrijving Vergaderen is een tijdrovende aangelegenheid. Eigenlijk is vergaderen een verzamelnaam voor allerlei vormen van het woord voeren. Het is een manier om gezamenlijk informatie uit te wisselen, besluiten te nemen of te debatteren.
Er is veel tijd mee gemoeid. Stelt u zich voor dat u éénmaal per week werkoverleg heeft met negen medewerkers. Als het overleg twee uur duurt, betekent dit dat er inclusief uzelf twintig manuren nodig zijn. Dat is een halve formatieplaats!
Het is de taak van de voorzitter om het proces soepel te laten verlopen, de besluitvorming te stimuleren en de tijd te bewaken. De deelnemers hebben zich aan de spelregels te houden.
In deze training geven we een aantal adviezen waarmee de effectiviteit en de efficiency van vergaderingen vergroot kan worden.
Duur en
studie-uren
2 dagdelen (1 dag)
Inhoud en
leerdoelen
Leerdoelen:
Effectief leren vergaderen en de tijd de baas blijven.

Inhoud:
  • De rol van de voorzitter, notulist en de deelnemer.
  • Praktische oefening:
    • Het opstellen van een agenda.
    • Het naspelen van een vergadering
Vooropleiding Er is voor deze cursus geen specifieke vooropleiding vereist.
Materiaal Syllabus met daarin opgenomen de presentatie en opdrachten.
Doelgroep Personen die regelmatig vergaderen.
Werkwijze In deze training geven we een aantal adviezen waarmee de effectiviteit en de efficiency van vergaderingen vergroot kan worden. Voorbereiding, procedure en besluitvorming staan hierbij centraal. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen situatie. Daartoe beginnen we met het opmaken van de balans, die de richting aangeeft.
De training beslaat twee dagdelen met een optie voor een terugkombijeenkomst. Desgewenst zijn wij aanwezig bij vergaderingen in uw organisatie en evalueren deze met de deelnemers.
Prijs p.p. Open de prijslijst (prijzen incl. materiaal, excl. BTW)
Examen n.v.t.
Trefwoorden Vergadertechnieken