Commerciële vaardigheden
U bewust zijn van de kansen die zich voordoen. Na het volgen van deze training bent u beter in staat om de signalen op te vangen die klanten afgeven en de behoeften van de klant te herkennen.

Klantgerichtheid
Een op de praktijk gerichte cursus met veel aandacht voor de omgang met klanten, klachtenbehandeling en de juiste regels voor een correct telefoongesprek.

Time Management
Herkenbaar? Het gevoel dat er meer tijd wordt verknoeid met werken dan met niets doen en dat we de hoeveelheid tijd niet te kunnen beïnvloeden, hoe hard we ook werken. Oorzaken zijn vaak te zoeken in de feiten dat we een selectief geheugen hebben voor tijd en tijdsbesef, allerlei fysiologische en psychologische mechanismen een rol spelen bij het uitvoeren van werkzaamheden, zo ook bioritme, stressbestendigheid, assertiviteit en werkverslaving. De oplossing ligt voor de hand. Bewust kiezen voor het moment waarop u iets doet.

Vergadertechnieken
Vergaderen is een tijdrovende aangelegenheid. Eigenlijk is vergaderen een verzamelnaam voor allerlei vormen van het woord voeren. Het is een manier om gezamenlijk informatie uit te wisselen, besluiten te nemen of te debatteren.