> Download de flyer.

De hedendaagse IT professional moet naast harde technische IT kennis ook beschikken over interpersoonlijke vaardigheden zoals bijv. leiderschapscapaciteiten, goede kennisoverdrachtskills, effectieve communicatie en sociale vaardigheid. Om beide aspecten in de ICT wereld ten volste tot uiting te brengen hebben Goodsense en Anew Academy hebben een nieuwe manier van vakgericht leren ontwikkeld. Hierdoor is een combinatie van theorie en directe toepassing in de praktijk ontstaan. Door deze manier van opleiden krijgt u als organisatie direct antwoord op de 4 grootste dilemma’s inzake opleiden, te weten; RENDEMENT, TIJD, KOSTEN en BORGING.

1. RENDEMENT

In samenwerking met u als organisatie, leiden wij uw medewerkers op met vakgerichte leergangen die direct resultaat geven in de praktijk. Dit door actuele projecten waar deelnemers op dat moment aan deelnemen, leidinggeven en/of willen opzetten, direct als cases op te nemen in de leergang. Gebleken is dat hetgeen wat men zelf ervaart, uitlegt aan anderen en/of samen bespreekt, tot 2 x zo snel absorbeert dan enkel theoretisch opgedane kennis. Deze aanpak stimuleert om de theorie direct toe te passen in de praktijk. Het geleerde wordt vervolgens getoetst aan de hand van actuele praktijksituaties.

Rendement bij leren

2. TIJD

Door het geleerde direct in de praktijk toe te passen gaat het rendement van het leren ook direct met een factor 2 omhoog. Deelnemers leren meer in minder tijd. Daarnaast worden deelnemers middels de zelf ingebrachte cases gedwongen om echt anders te gaan kijken, luisteren en handelen. Dit zorgt direct voor vernieuwing van inzichten en een optimale inzet van de factor tijd. Declarabele uren en erkend leren hoeven elkaar dus niet te bijten, maar kunnen, slim ingericht, elkaar juist versterken. Kortom een win-win situatie

3. KOSTEN

De kosten binnen de perken houden is natuurlijk altijd een uitdaging, zeker als u topkwaliteit opleidingen wilt. Door de samenwerking van Goodsense met onderwijsspecialisten zoals Anew Academy, is een nieuwe manier van leren ontstaan, die naast een optimale leeropbrengst en optimaal benutte tijd, direct ROI verhogend werkt. Immers; er wordt in de praktijk geleerd en het tijdens de theoretische sessies geleerde wordt direct in de praktijk gebracht, dus direct rendement. Door deze manier van leren toe te passen heeft u recht op een loonbelasting vermindering van € 2758,- per deelnemer per jaar. Dit is de zgn. Wet Verminderde Afdracht, dus geen subsidie maar een loonheffingskorting. Daarnaast is de WVA te combineren met subsidies en andere tegemoetkomingen zoals bijv O&O fondsen, EVC en ESF, waardoor de kostenvermindering zelfs nog verder kan oplopen.

4. BORGING

Om in aanmerking te komen voor de WVA worden uw opleidingswensen vertaalt naar een passende MBO en/of HBO opleiding. Anew Academy begeleidt, ondersteunt en ontzorgt u op alle vlakken die van belang zijn voor het verkrijgen en behouden van de WVA. Het betreft hier de onderwijskundige, administratieve en fiscale verplichtingen die aan de WVA verbonden zijn.

WAT BIEDEN WIJ?

GoodSense biedt u in samenwerking met Anew Academy zowel op MBO als op HBO de volgende leergangen aan:
• Projectmanagement (PRINCE2®, PMI, Agile PM™)
• Servicemanagement (ITIL®, ISO20K, ASL®, BiSL®)
• Systeemmanagement (Windows, Linux, etc.)
• Lean IT™ Management (Orange belt)
• Applicatiemanagement (ASL, BiSL)
• PMO Project Office (PMO awareness, PRINCE2, PMO Advanced, P3O®)
• Portfolio-programma en projectmanagement (PRINCE2, P3O, MSP®, MoP™)

WAT IS HET RESULTAAT

Uw medewerkers hebben na het volgen van een leergang, MBO of HBO studiepunten opgebouwd, versterkt door internationaal erkende certificaten. Uw studiekosten zijn drastisch verlaagd door toepassing van de WVA en evt andere regelingen. Het rendement van het geleerde is sterk verhoogd en direct toegepast in de praktijk.