GoodSense Solutions heeft een pakket van diensten ontwikkeld waarmee ieder bedrijf stap voor stap controle krijgt over zowel de eigen organisatie (demand) als de leverende organisaties (supply) om zo de juiste functies (utility) en garanties (warranty) te realiseren die nodig zijn voor kwalitatieve dienstverlening. Met een gestructureerde aanpak zorgt GoodSense services ervoor dat de bedrijfsrichtlijnen zoveel mogelijk vertaald worden in stuurbare en financieel haalbare technische oplossingen.

Onze aanpak is modulair opgebouwd volgens de z.g. BOB methode, en is erop gericht om telkens op korte termijn concrete resultaten op te leveren, de controle te verhogen en een systeem op te zetten waar de eigen medewerkers goed mee uit de voeten kunnen.

Beeldvorming
Een belangrijke vraag die getoetst zal worden is, hoe de ICT organisatie “performt” (AS-IS) t.o.v. de corporate doelstellingen en de klantwens. Door middel van een evaluatie van de bestaande ICT organisatie wordt een goed inzicht verkregen in de knelpunten op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tijdens deze fase zullen d.m.v. interviews met de opdrachtgever en een aantal “key” mederwerkes de belangrijkste aandachtsgebieden gedefinieerd worden.

Oordeelvorming
Als belangrijkste referentie wordt het corporate beleidsplan gebruikt. Dit zal ook steeds gebruikt worden als referentie. De AS-IS situatie zal worden vergeleken met het corporate beleidsplan. Op de verschillende bestuurlijke niveaus zullen scenarios gepresenteerd worden voor verbetering, zodat ICT zich kan conformeren aan het beleidsplan. Om dit te realiseren zal er een verbeter team opgezet worden, waarbij er gewerkt zal worden met o.a. werkstudies, brown paper sessies, etc.

Besluitvorming
De scenarios voor verbetering welke door het verbeter team worden gemaakt, zullen worden voorgelegd aan de raad van bestuur, of gedelegeerd orgaan. Gezamenlijk worden een of meerdere transitieplannen opgesteld.

 

Transitie
Tijdens deze fase worden alle verbetervoorstellen, ofwel transitieplannen, uitgevoerd.
Een transitieplan is een nauwkeurige schets voor mens en proces van een op stapel staande verandering. Ver-anderen heeft niets te maken met ver en anderen, maar alles met jezelf. Vandaar de term transitie die de nadruk legt op de inhoud en de mens die de inhoud moet realiseren. Dit gaat dus verder dan een veranderingsplan, dat het te bereiken eindresultaat centraal stelt.

Operational Excellence wordt veelal nagestreefd om Customer Intimicy te bereiken, maar je kunt pas excellereren richting de klant als je het binnenshuis optimaal voor elkaar hebt, dus: Customer Excellence bereik je door Operational Intimicy.

Om deze reden worden alle verbeter trajecten uitgevoerd middels de copafijth methode (het gestructureerd langslopen van alle aspecten die met de bedrijfsvoering te maken hebben).

Tijdens deze fase worden veranderteams ingesteld welk verantwoordelijk worden voor de invoering van o.a. de procesoptimalisatie. Veelal worden dezelfde mensen gebruikt welke in het knelpunten team hebben gezeten. De teams rapporteren aan de stuurgroep welke verantwoordelijk is voor de implementatie van de veranderingen.

GoodSense Solutions heeft de kennis en kunde in huis om uw bedrijf te begeleiden in deze transitie, zowel op de inhoud als op de aansturing.

Health check
Na een transitie is het mogelijk om op gezetten tijden een validatie van de plannen t.o.v. de veranderende (buiten)wereld en klantwensen uit te voeren. Afhankelijk van de resultaten kunnen nieuwe aandachtsgebieden gedefinieerd worden.

Wij adviseren om dit jaarlijks uit te voeren, als basis voor de jaarplannen.