GoodSense Solutions is gespecialiseert in alle facetten welke te maken hebben met lean management en governance binnen de ICT organisatie van een bedrijf. Daarbij maken wij onderscheid in een drietal lagen, namelijk: Governance, Bedrijfsvoering en ICT infrastructuur.

Aandachtsgebieden
* COPAFIJTH = Commercie & Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening, Juridisch, Technologie en Huisvesting.

(ICT) Governance:
Governance, een populair begrip, maar wat is dat? Governance heeft betrekking op politiek, organisatie en bestuur. Het heeft betrekking op de regels en gedragingen die van invloed zijn op de manier waarop bevoegdheden worden uitgeoefend, waarbij het met name gaat om openheid, betrokkenheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang.

Governance binnen uw organisatie is van toepassing op elk niveau.

  Wij onderkenning hierin twee soorten governance:
 • Corporate governance: hoe leid je een onderneming op een goede, efficiente en verantwoorde wijze.
 • ICT governance. Het organiseren en aansturen van ICT diensten t.b.v. de corporate governance.

GoodSense Solutions richt zich op ICT governance, maar maakt altijd de vertaalslag naar corporate governance.

ICT management:
ICT management is verantwoordelijk voor het inrichten van de diensten die aansluiten bij de behoefte vanuit de organisatie, welke is afgeleid van de klantwens. Dit betekent het realiseren van informatievoorzieningsfuncties, ervoor zorgen dat deze beschikbaar zijn op het moment dat de business ze nodig heeft en dat deze voldoen aan eisen vanuit business en externe regelgeving, zoals security en compliancy regelgeving.

ICT management zal ervoor moeten zorgen dat dit efficient en effectief wordt vormgegeven, rekening houdend met alle bedrijfsvoeringsaspecten (COPAFIJTH).

(Proces) optimalisatie:
Hier bevinden we ons op het gebied van met name Lean management, waarbij wij de volgende aspecten centraal hebben staan:

 • Processen worden gekoppeld aan de klantvraag.
 • Er is altijd ruimte voor verbetering van de efficiëntie.
 • Efficiëntie: het zo goed mogelijk aanwenden van beschikbare middelen, waarbij de kwaliteit van producten niet ten koste mag gaan van de kwantiteit.
 • Medewerkers nemen actief deel aan procesoptimalisatie.
 • Er zijn 7 vormen van verspilling (Muda).
 • Er wordt een lerende organisatie neergezet.
 • Continue verbetering.

Welke diensten bieden we hiervoor binnen GoodSense? Lees verder