In dit onderdeel van de website geven wij zo goed mogelijk antwoord op vragen die wij regelmatig krijgen. Staat uw vraag er niet bij of heeft u onvoldoende aan het gegeven antwoord neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klik op de vraag om daaronder automatisch het antwoord te tonen.

Kan ik bij GoodSense gewoon examen doen?

Bij GoodSense nemen wij de officiele examens af als wij de training verzorgd hebben, bij u op locatie of bij ons in Aalsmeer. Wij conformeren ons wat examens betreft aan afspraken die gemaakt zijn met APMG, de certificerende instantie voor PRINCE2®, P3O®, Lean-IT™, Lean Six Sigma™, Agile PM™, ASL®, BISL® en ITIL®. APMG zorgt ervoor dat de kwaliteit van ons materiaal, de trainers en de organisatie wordt gecontroleerd middels (jaarlijkse) assessments. Op basis daarvan mogen wij examens afnemen.

Als EXIN examencentrum nemen wij ook examens af voor MSP® Foundation, ISO20K en TMap®.

Voor de examens van IPMA of PMI-PMP kunt u bij IPMA Certificering Nederland terecht. 

Voor losse examens na zelfstudie zijn voor de Global Best Practices van AXELOS geaccrediteerd voor het afnemen van PRINCE2® en ITIL®.

Voor de overige examens verwijzen wij u graag naar APMG-Benelux of het EXIN om een zogenaamd "Public Exam" te boeken.

Wat is AXELOS?

AXELOSAXELOS is de eigenaar van de "Global Best Practices Portfolio" voor projecten, programma's en IT servicemanagement. In aanvulling op de internationaal erkende methoden PRINCE2® en ITIL® zijn ook best practices voor Programme Management (MSP®), Risk Management (MoR®), Portfolio Management (MoP®) en Value Management (Mov®) beschikbaar.
GoodSense is Certified Partner van AXELOS. Wij bieden de officieel erkende AXELOS examens aan via APMG en EXIN. Deze examens kunnen bij u op locatie of bij ons in Aalsmeer worden afgenomen wanneer het u schikt! Dat kan online of op papier.

APMG Accreditatie?

APMG-Benelux accrediteert trainingsorganisaties voor het aanbieden van cursussen en examens. Een geaccrediteerde organisatie heet een ATO (Accredited Training Organisation) en GoodSense is dat voor PRINCE2®, P3O®, AGILE PM™, Lean Six Sigma™,ITIL®, ASL®, BiSL® & Lean IT™.

APMG als Accreditatie- en Examen Instituut, vindt het belangrijk dat cursisten en examenkandidaten een positieve leer- en examenervaring opdoen. De geaccrediteerde trainingsorganisaties (ATOs) hebben allen een kwalitatief hoogwaardig APMG accreditatie proces doorlopen.

Een voorbeeld hiervan is dat elke trainer persoonlijk wordt geïnterviewd op zijn of haar kennis van het product en bij niet-geaccrediteerde trainers wordt gekeken of zij de juiste didactische vaardigheden hebben. Wij zijn er net als APMG van overtuigd dat door het accreditatie proces een goede kwaliteitsborging kan bestaan met betrekking tot de aangeboden training, zowel voor kennisoverdracht naar de kandidaat als de organisatie waar de methodiek zal worden geïmplementeerd.

APMG-International is een gerespecteerde instantie voor internationale accreditatie, die op haar beurt door de United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is geaccrediteerd voor certificeringsactiviteiten in het kader van PRINCE2®, MSP® en M_o_R®. UKAS is de enige nationale accrediteringsorganisatie die door de Britse regering is erkend.
Voor meer informatie: APMG Benelux

Wat is ASL?

ASL, de Application Services Library, een framework en een library van best practices op het gebied van applicatiebeheer. Het ASL-framework kan worden beschouwd als een ‘volgende-generatie-framework’ voor applicatiebeheer. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan de operationele en tactische processen, maar dat er aanzienlijk meer aandacht is voor de strategische overwegingen.

Sinds een jaar of zes heeft applicatiebeheer, het in de lucht houden en onderhouden van applicatie-infrastructuren (let op deze definitie!), als onderwerp meer aandacht gekregen. Voorheen werd applicatiebeheer altijd overschaduwd door de ontwikkelingen in systeemontwikkeling.

Vandaag de dag eisen organisaties maximale toegevoegde waarde van hun applicatiesystemen tegen de laagst mogelijke prijs. Innovatie van applicaties en applicatiebeheerorganisaties worden de sleutel tot succes van informatie-intensieve organisaties. ASL helpt uw organisatie tijd en geld te besparen.

Wat is applicatiebeheer?

Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het in stand houden van de programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd en van de gegevensverzamelingen waarop die programmatuur bewerkingen uitvoert.

Wat is PRINCE2®?

PRINCE2 staat voor Projects in Controlled Environments. Het is een veel gebruikte project management methode, die u alle ingrediënten voor het uitvoeren van een succesvol project biedt. Sinds de introductie in 1989 wordt PRINCE2 gebruikt door zowel de publieke als de particuliere sector en wordt nu erkend als een de facto standaard voor projectmanagement. PRINCE2 is een flexibele methode en hoewel oorspronkelijk ontworpen voor het beheer van IT-projecten is het nu gericht op alle andere soorten projecten. PRINCE2 volgt alle lessen die zijn geleerd door duizenden professionals in de afgelopen 20 jaar en presenteert ze als checklist voor organisaties, managers en hun teams.

Wat is PRINCE2® Professional certificering?

De PRINCE2 Professional qualification is de volgende stap voor PRINCE2 Practitioners die hun expertise in de PRINCE2 methode willen aantonen. Dit niveau test uw vaardigheden om een compact PRINCE2 Project te managen door alle aspecten in de project levenscyclus.

  Het assessment ziet er als volgt uit:
 • 2 ½ dag intern in het Assessment Centre (hotel)
 • Groepsactiviteiten en oefeningen
 • Gebaseerd op een fictief project

Het assessment beslaat 19 individuele criteria (er is geen geschreven examen). De beoordeling wordt gedaan door assessors door middel van observatie en interviews.

Voor meer informatie neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de folder van APMG is hier te downloaden!

PRINCE2® Practitioner re-registration, moet ik opnieuw examen doen voor de geldigheid?

Vanaf december 2000 gaf de examencommissie op het PRINCE2 Practitioner niveau de kandidaten een PRINCE2 Registered Practitioner status. U moet tussen de 3 en 5 jaar na de datum vermeld op uw oorspronkelijke certificaat een re-registration doen om uw status als een Registered PRINCE2 Practitioner te handhaven. Als u niet binnen deze termijn deelneemt dan zult u uw 'geregistreerde' status verliezen. Let op dat u niet verplicht bent om uw Practitioner examen opnieuw te doen, u heeft voldoende aan een Re-registratie examen.
Voor kandidaten die het PRINCE2 Practitioner examen vóór december 2000 hebben behaald, hoeft het Re-Registration examen niet te worden gedaan, hoewel de APM Group ten hoogste aanbeveelt dat deze kandidaten wel deelnemen om hun kennis up to date te houden en om op de hoogte te blijven met de nieuwste PRINCE2 informatie.

Wat is Projectmanagement?

Projectmanagement is - algemeen geformuleerd - het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd, en afgerond worden.

Het managen van projecten is van alle tijden. Vanaf de oudheid zijn verhalen bekend van werkzaamheden die wij nu zouden aanduiden als projecten. Denk maar aan de grootse werken van de piramidebouwers in Egypte en in Zuid-Amerika. En wat te denken van het verplaatsten van jachtgebied naar jachtgebied door onze verre voorouders. Het bouwen van de Hunebedden of de ontdekkingstochten op zoek naar nieuwe werelden.

Het begrip ‘project’ ontstond echter pas in de jaren zestig van de vorige eeuw en was voornamelijk van toepassing op grote infrastructurele werken. Projectmanagement was indertijd vaak niet meer dan het plannen van werkzaamheden. In de jaren zeventig werd de aandacht verlegd naar het beheersen van de uitvoering. En daarna kwam er ook aandacht voor de persoonlijke vaardigheden van de Projectmanager. In de jaren negentig is de aandacht verschoven naar de procesgerichte aanpak van projectmanagement.

Tegenwoordig kunnen projecten kunnen heel verschillend zijn van aard: het verkrijgen van nieuwe productieve en logistieke voorzieningen, het automatiseren van administratieve processen, het ontwikkelen en implementeren van nieuwe managementsystemen (bv. op gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit, HR, supply chain management, innovatie …), het re-engineeren van bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe markten, het ‘outsourcen’ van niet-kern activiteiten, het opzetten van een ‘partnership’, fusie of overname.

Projectmanagement is tegenwoordig een vak. Was projectmanagement vroeger een taak die je erbij deed, naast de eigen werkzaamheden, tegenwoordig zijn er beroepsopleidingen voor projectmanagement Ondanks het toegenomen professionalisme mislukken projecten echter nog vaak. Sommige mislukte projecten halen de media, maar van de meeste mislukte projecten hoor je niets. Er is niet een eenduidige oorzaak aan te geven waarom projecten mislukken maar we weten inmiddels dat een effectieve projectmanagementmethode van essentieel belang is om te slagen.

Er bestaan verschillende projectmanagementmethoden (die al dan niet een certificeringsprogramma kennen), waaronder:

IPMA, PRINCE2, Agile PM, PMW, EVO, PMBoK, OPEN, DSDM, TG-benadering, Promise, Prodasta, Mosquito, Projectmatig Creëren, Projectmatig werken, LAD/SDM, A4, NPD, APF, Chrystal Method, Waterfall, Scrum, Spiral, TenStep etc etc.

Wat is IPMA?

IPMAKennis en beheersing van een projectmanagementmethode als PRINCE2 of Agile is voor een projectmanager van groot belang om in een organisatie een verandertraject op een succesvolle manier te plannen en beheersen. Daarnaast spelen de persoonlijke vaardigheden een grote rol om zaken gedaan te krijgen en draagvlak te creëren. De International Project Management Association geeft met IPMA® certificering invulling aan die persoonlijke skills van de projectmanager. Denk aan leiderschap, betrokkenheid en motivatie, zelfbeheersing, assertiviteit, ontspanning, openheid, probleemoplossing, creativiteit, resultaatgerichtheid, efficiency, betrouwbaarheid, respect en inlevingsvermogen, ethiek, communicatie, teamwerk, overleg en advies, onderhandelen, conflicthantering en crisis management. 

Wat is Agile?

Agile PMVoor nieuwe ontwikkelingen met een minder duidelijk afgebakend resultaat willen we flexibel (agile) zijn en is Agile PM of Scrum wellicht een betere keuze dan een traditionele aanpak. Bij de Agile methoden zijn tijd en budget vooraf vastgezet. De scope met de functionele requirements worden opgeleverd volgens de prioriteit die is vastgesteld door de business met MoSCoW (Must have, Should have, Could have en Won't have now). 

Wat is ITSM according to ISO/IEC 20000?

Het ISO 20000 programma is een multi-level programma voor IT-professionals dat de internationale ISO / IEC 20000 norm gebruikt als richtsnoer.

Het programma is vooral praktisch en is enkel gebaseerd op bewezen best practices. Met oog voor wat professionals nodig hebben in hun dagelijkse werk. “ISO 20000 programma gaat over goed servicemanagement. Het laat je zien "wat" je moet doen om solide servicemanagement te voeren en het geeft een bedrijf de vrijheid om zelf te bepalen "hoe" ze dat doen.”

Waarom certificeren voor ITSM according to ISO/IEC 20000

De belangrijkste redenen om een EXIN IT-servicemanagementcertificaat te behalen zijn:H

 • Het verzekert u van erkenning vanuit het vakgebied en van uw collega’s.
 • U kunt carrièremogelijkheden optimaal benutten.
 • Het kwalificeert u voor banen die gespecialiseerde kennis vereisen.
 • Het verbetert uw vaardigheden om optimale resultaten te behalen.

Wat is MSP®?

MSP staat voor Managing Successful Programmes. Het succesvol managen van programma's bestaat uit een verzameling basisprincipes en processen die bij het managen van een programma worden gebruikt.

Een programma bestaat uit projecten en activiteiten die tezamen een invulling geven aan een strategisch doel, door de baten (benefits) van de organisatorische verandering te realiseren. 

Wat is P3O®?

P3O staat voor Portfolio, Programme and Project Offices. Het is lastig om uit te leggen voor wie P3O bedoeld is en dat antwoord hebben wij bij GoodSense als volgt samengevat:
De "3" in P3O staat niet alleen voor de drie P's van Portfolio, Programme en Project maar ook voor de drie niveau's van dienstverlening in het PMO.

We onderscheiden de volgende dienstverlenende niveau's:

 1. Uitvoerende ondersteuning - project en programma support (het bijhouden van resource inzet, uren, facturen, rapportages, etc.)
 2. Beslissing ondersteuning - portfolio analyse (het inzichtelijk maken en prioriteren van projecten en programma's ten opzichte van business as usual)
 3. Standaards, richtlijnen en consultancy - center of excellence (het bijhouden van kennis, lessen, resource skills, het geven van adviezen, etc.)

De nieuwe 2013 editie P3O richtlijn -  aansluitend bij PRINCE2, MSP, MoP en M_o_R - combineert een set van principes, processen en technieken om effectief portfolio- programma- en projectmanagement mogelijk te maken.

Wat is ITIL®?

ITIL® is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een set van best practices: de beste praktijkoplossingen. Honderden organisaties over de hele wereld gebruiken ITIL en er is een hele filosofie ontstaan rond de richtlijnen, zoals die in de in de ITIL boeken worden omschreven, en het ondersteunende professionele kwalificatieschema.

ITIL bestaat uit een serie boeken met richtlijnen voor het leveren van hoogwaardige IT-diensten en voor de inrichting en randvoorwaarden die nodig zijn om de IT-diensten te ondersteunen. ITIL is ontwikkeld vanuit het besef dat organisaties in toenemende mate afhankelijk zijn van IT en levert de beste praktijkervaring voor IT Service Management.

Wat is Service Management?

IT Service Management is een benaming van het proces voor het effectief en efficiënt beheren en beheersen van de kwaliteit van de IT dienstverlening. De hoofdgedachte is dat IT binnen een bedrijf geen kostenplaats is, maar actief bijdraagt aan de toegevoegde waarde van het bedrijf: het levert dienst(en) aan (interne) werknemers en/of aan klanten. IT Service Management wordt ook wel afgekort als ITSM. Er zijn vele manieren waarop Service Management kan worden ingevuld.Vele bedrijven hanteren daarbij hun eigen standaard. Veel al worden daarbij de richtlijnen vanuit ITIL gebruikt.

Wereldwijde standaarden en best practices voor Service Management zijn o.a. ITIL, ISO 20000 en BS1500.

Wat is het verschil tussen ITIL V2 en 2011?

Een van de belangrijkste veranderingen die je ziet in ITIL 2011 is een verschuiving naar een service-gedreven levenscyclus, die gericht is op ondersteuning van bedrijfsdoelen. Waar ITIL V2 aangegeven wordt wat er moet worden gedaan om de processen te verbeteren, gaat ITIL 2011 duidelijk over ontwerp, implementatie en uitvoering. Een andere belangrijke toevoeging in ITIL 2011 is het aantonen van rendement op de investering voor de business. Dit was een van de meest voorkomende vragen vanuit de enquete bij ITIL gebruikers, die uitgevoerd is als onderdeel van het ITIL 2011 veranderproject.

 

Wat zijn de ITIL 2011 boeken?

  ITIL 2011 bestaat uit een set van vijf boeken:
 • Service Strategy - Oriëntatie op het definiëren van de strategische soorten en niveaus van dienstverlening waarmee de gebruikers en / of klanten worden ondersteund.
 • Service Design – Ontwerp van de manier waarop deze strategie geïmplementeerd zal worden in de vorm van diensten.
 • Service Transition - Richtlijnen betreffende de implementatie en verandering van deze diensten gedurende hun levenscyclus.
 • Service Operation - Leidraad voor het dagelijks beheer en meting van de resultaten van de aangeboden diensten.
 • Continual Service Improvement - Leidraad voor de uitvoering van periodieke beoordelingen van de portefeuille van diensten, om ervoor te zorgen dat deze blijven voldoen aan het leveren van waarde aan de klanten.

Daarnaast wordt ITIL 2011 ondersteund door een uitgebreide set van kwalificaties, erkende opleidingen en de noodzakelijke evaluatie-instrumenten.

Waarom moeten bedrijven overgaaan op ITIL 2011?

Omdat ITIL 2011 meer informatie geeft over de strategische en tactische inhoud van de processen, dat leidt tot:

 • verhoogde gebruikersvriendelijkheid en klanttevredenheid in de levering van IT-diensten
 • betere beschikbaarheid van de dienst, die rechtstreeks leidt tot een hogere winsten en inkomsten
 • financiële besparingen, minder over doen, minder verloren tijd, verbeterd beheer van de middelen en het gebruik ervan
 • verbetering van “time to market” voor nieuwe producten en diensten
 • besluitvorming bij het managen van risico’s.

Wat is TMap?

TMap (NEXT) is de Test Management Approach van Sogeti dé aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. TMap NEXT is gebaseerd op onze business driven testmanagement aanpak (BDTM). De methode biedt u een volledige, consistente en flexibele aanpak die geschikt is voor uiteenlopende organisaties en omgevingen. TMap NEXT heeft zich in de praktijk keer op keer bewezen als dé methode voor gestructureerd testen. Niet voor niets is TMap NEXT door vele toonaangevende organisaties gekozen als de standaard testaanpak, zowel binnen als buiten Europa.

Wat maakt methode TMap nu zo waardevol?

De basis wordt gevormd door de vier essenties van TMap NEXT:

 • Business Driven Test Management: het testen is gericht op datgene wat voor de business belangrijk is, daarom gaat het uit van requirements en is het gericht op het terugdringen van productrisico’s.
 • Gestructureerd testproces waarmee het testen efficiënt en effectief wordt uitgevoerd en de impact van testen op het kritieke pad van het project beperkt wordt.
 • Een complete gereedschapskist met veel praktisch toepasbare informatie in de vorm van onder andere voorbeelden, sjablonen checklists, techniekbeschrijvingen, procedures, testorganisatiestructuren, testomgevingen en testtools.
 • De adaptieve eigenschap waardoor de methode toepasbaar is in diverse situaties. Voor toepassing op infrastructuur projecten hebben we de methode verbijzonderd naar TMap, nog steeds met de adaptieve eigenschap.

Wat is gestructureerd testen?

Gestructureerd testen is op basis van een gedegen (project?)analyse, het vaststellen en uitvoeren van de benodigde testinspanning in tijd, mensen en (overdraagbare) middelen om daarmee een voor de klant afdoende kwaliteitsbeleving te kunnen garanderen. Het vastleggen van dingen is een essentiële handeling voor gestructureerd testen. Doordat je dingen vastlegt kun je er bij latere projecten weer naar kijken en eruit leren hoe je dingen beter zou kunnen doen.

Waarom testen?

Testen is een activiteit die onmisbaar is geworden bij het ontwikkelen en opleveren van ICT-oplossingen. Door (vroegtijdig) te testen voorkomt u dat uw kritische processen belemmerd worden door fouten in uw applicatie. Verder beperkt u door op tijd fouten te identificeren de kosten van dure herstelacties. Door het testen bepaalt u de kwaliteit en kunt u met een gereduceerd risico uw applicatie invoeren.

Het testen van bijv. webpagina's is één van de belangrijkste activiteiten die je kunt ondernemen om je effectiviteit van een website te optimaliseren. Het doel van een website is immers om anderen te informeren of om goederen of diensten te verkopen.

Websites, kranten, televisie of welke vorm van media dan ook, heeft informatieoverdracht tot doel. Het doel van de mediamaker is om de boodschap die hij/zij heeft zo goed mogelijk over te brengen. Het doel van de lezer/kijker is om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen die tegemoet komt aan hun informatiebehoefte. Hoe beter de informatieoverdracht, hoe waardevoller de betreffende televisiezender, krant, tijdschrift of website is. Hoe waardevoller voor de bezoeker, hoe populairder en daarmee hoe effectiever de media-uiting is.

Hoe ondersteunt TMap uw organisatie?

Vandaag de dag eisen organisaties maximale toegevoegde waarde van hun systemen tegen de laagst mogelijke prijs. Het snel en met de gewenste kwaliteit in gebruik kunnen nemen van deze systemen is daarbij van essentieel belang. TMap NEXT® helpt u complexe en bedrijfskritische systemen, sneller op te leveren. Dit bespaart uw organisatie tijd en geld.
TMap NEXT als geheel is een complete en consistente aanpak en is algemeen toepasbaar. Geschikt voor elke organisatie, groot of klein, administratieve of technische automatisering, nieuwbouw of onderhoud. TMap NEXT kent vele specifieke toepassingsvarianten onder andere voor het testen van embedded software, infrastructuur, SOA, ketens, performance, security, usabilty en pakketten zoals SAP en Siebel.

End FAQ