Control-ITControl-ITVisie en Strategie bepalen uw doelstellingen, maar het gaat vaak mis bij het realiseren van deze doelen. GoodSense ondersteunt organisaties bij het realiseren van concrete doelen.

Door inzet van een ITIL business simulatie toetst GoodSense de voorgenomen veranderingen op succes- en faalfactoren. Visie en strategie worden op aansprekende wijze gedeeld en medewerkers worden actief betrokken bij de organisatievernieuwing.

De simulatie

Vuistdikke handboeken zijn er, vol met procedures om procesmatig werken te stroomlijnen. “Saaie kost!!”, reageren medewerkers veelal terecht. De slag van de papieren procedures naar een echt werkende situatie moet nog gemaakt worden. Hoe krijg je de boel dan aan de gang? ... Door het inzetten van Control-IT. En juist op die processen en afdelingen die in uw organisatie aandacht behoeven. Dus een totale maatwerkoplossing inclusief training.

Met Control-IT 4 is het nu mogelijk om alle belangrijke service management processen binnen één dag te laten ervaren én toepassen! Control-IT wordt binnen (IT) Service Management al vele jaren succesvol ingezet als “katalysator” in verandertrajecten en opleidingstrajecten met name ter ondersteuning van ITIL, ISM en ISO 20000 implementaties.

Download hier de flyer met meer informatie over ITIL Business simulatie met Control-IT - 311 Kb