Begin november 2013 start GoodSense met een nieuwe training TMap testen in Agile Scrum.

ScrumScrum is een Agile manier van werken die zich richt op software ontwikkeling. In een aantal sprints wordt geleverd wat de klant / gebruiker verwacht.
Deze verwachtingen zijn beschreven in de requirements (user stories in de Product Backlog). De verwachtte producten worden door systeemontwikkelaars gelijktijdig met het specificeren ontwikkeld. Terwijl er gespecificeerd en gebouwd wordt dienen de op te leveren producten te worden getoetst aan de requirements. Elke iteratie moet iets werkend en dus getest opleveren.

Hoe kun je er nu voor zorgen dat het testen geen sluitpost is, maar dat de tester iteratief meedoet in de ontwikkeling?
Dit kan door de tester al mee te laten werken aan de scenario's terwijl requirements en ontwikkeling nog in overweging / planning is. De tester vormt dus een belangrijk onderdeel van het team.

TMapIn scrum wordt niet apart aandacht besteed aan het testen. Scrum geeft nauwelijks handvatten hoe het testen in een Agile omgeving geïntegreerd kan worden en wat de consequenties zijn voor testers. Vaak worden methoden en technieken uit eXtreme Programming (XP) gebruikt door de scrum teams.
Voor testen is TMap een bewezen methodiek. De TMap aanpak past in een Agile scrum omgeving en deze training laat zien op welke manier en hoe dit wordt toegepast.

Bekijk het programma en schrijf u in voor de training.