Een training volgen en examen doen geeft een deelnemer een bewijs van kennis en persoonlijke certificering. De inhoud van de geboden trainingen voldoen bij GoodSense aan de syllabi en die sluiten weer aan op de examens van APMG, EXIN en IPMA. Deze aansluiting op de betreffende syllabus wordt getoetst door de exameninstituten en zodoende mogen wij ons Accredited Training Company (ATO) of Accredited Training Provider (ATP) noemen.

Voor veel van de trainingen die GoodSense verzorgt zijn ook ISO / IEC / NEN standaards beschikbaar. Hierin staat beschreven wat de standaards en richtlijnen zijn die gelden voor het gebruik van de methode. Een organisatie kan worden beoordeeld op het correct toepassen van een methode (de processen) en zodoende gecertificeerd worden. Gecertificeerde organisaties zullen vragen om gecertificeerde personen en dan is het belang van uw persoonlijke certificering duidelijk.

Onze trainer Tanja de Leeuw geeft in de nu volgende inventarisatie een beeld van de certificering bij de verschillende methoden waarin wij training verzorgen.

ISO/IEC 20000: Standaard voor servicemanagement

Vooral ITIL® sluit nauw aan bij de eisen die worden gesteld bij de ISO/IEC 20000 certificering.

Lees meer: Computable: Waar kun je ISO 20000 voor gebruiken? 

ISO/IEC 38500 – Corporate Governance of Information Technology

ISO/IEC 38500, BiSL en ASL kunnen een grote rol spelen in het professionaliseren van de informatievoorziening, ieder model vanuit hun eigen doelstelling en kracht. Ze kunnen prima naast elkaar worden gebruikt. Dat zou elke organisatie dan ook eigenlijk moeten doen.

Literatuur/bronnen

ISO/IEC (2008). ISO/IEC 38500:2008, Corporate Governance of Information Technology.
Pols, R. van der (2009). ASL 2: een framework voor applicatiemanagement. Zaltbommel: Van Haren Publishing.
Pols, R. van der, R. Donatz & F. van Outvorst (2005). BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement. Zaltbommel: Van Haren Publishing.

ISO 21500: Standaard vor projectmanagement

PRINCE2 en IPMA passen minder goed bij deze standaard die gebaseerd is op de PMBok (Body of Knowledge) uit de VS.