Lean EffectenLean Six SigmaLeanSixSigma wordt vaak in één adem genoemd. Maar is het wel één?

Lean en Six Sigma zijn twee verbetermethoden voor procesoptimalisatie die prima samen kunnen worden toegepast!
De certificering gaat over het toepassen van de combinatie van Lean & Six Sigma en de niveau's Yellow, Orange, Green & Black Belt zijn oplopend in zwaarte de bijbehorende certificaten.
APMG werkt voor de examens en de certificering samen met de Lean Six Sigma Academy (lssa.eu) en GoodSense is geaccrediteerd voor het geven van de trainingen en het afnemen van de bijbehorende examens.

Lean (de slanke organisatie) is bedacht door logistieke managers en wetenschappers op het gebied van operations management. Lean legt de focus op snelheid en het reduceren van verspilling in processen en procesactiviteiten.

De basis van de Lean filosofie ligt bij Toyota. Werkplaatschef Taiichi Ohno bedacht dat alleen bedrijfsprocessen waar de klant voor wil betalen of processtappen waar een klant op wil wachten nuttig zijn. Alle overige activiteiten zijn verspilling en dus overbodig (waste). Met dit denkbeeld legde hij de kiem voor het Toyota Production System. Het Toyota Production System en de Toyota Way zijn de fundamenten van Lean. Het begrip Lean werd geïntroduceerd door de Amerikanen James P. Womack en Daniel Jones van het Massachusetts Institute of Technology, die de Toyota productiewijze beschreven. => boek: Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation.

De Lean filosofie is een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde in alle processen én het elimineren van verspillingen. Door de klant centraal te stellen kan je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning creëren. Hierdoor verbetert de kwaliteit, dalen de kosten en daardoor stijgt de winst. Het resultaat is ook meetbaar op andere vlakken: hogere klanttevredenheid en meer betrokkenheid van de medewerkers.

De vier p's van Toyota

Lean 4PDe basis voor ‘the Toyota Way’ zijn de vier p's: Philosophy, Process, People (& partners) en Problem solving.

Philosophy: Lange termijn denken.
Process: Lean Six Sigma, verwijder wat geen waarde toevoegt.
People & Partners: Team, respect, communicatie, leiderschap.
Problem Solving: Leren en continu verbeteren. 

Overstappen op Lean

Er zijn vijf fasen die doorlopen worden om tot een Lean bedrijf te komen:

<Value> - <Value Stream> - <Flow> - <Pull> - <Perfection>

Hoewel Lean goed toepasbaar is door de gestandaardiseerde aanpak, vereist het een volledige omschakeling die niet van de ene op de andere dag te maken is. 


Lean vergt een mentaliteitsverandering;

  • alleen iets doen als de klant er om vraagt;
  • dat door het hele proces doorvoeren;
  • continue verbeteren;
  • geen genoegen nemen met de status quo.  

Six Sigma (de perfecte organisatie)

Six Sigma richt zich vooral op het meetbaar maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen. Deze verbetermethode, ontwikkeld door kwaliteitsmanagers, legt zich vooral toe op het reduceren van de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt de kans dat de producten voldoen aan de verwachting van de klant zo groot mogelijk.

Six Sigma is ontwikkeld vanuit de invalshoek kwaliteit. De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%! Six Sigma is ontwikkeld door Motorola in de VS. Snel daarna werd General Electrics één van de belangrijkste propagandisten. Typerend voor SixSigma verbeterprojecten is dat ze financieel meetbare resultaten opleveren, waarvan de omvang van tevoren al kan worden ingeschat.  

De perfecte organisatie

Six Sigma kwam aanvankelijk vooral in beeld zodra er hoge eisen werden gesteld aan de kwaliteit, of als er relatief veel uitval van producten was, waarvan de specificaties tussen bepaalde grenzen moeten liggen. Dit type producten vind je vooral bij ondernemingen in de (semi-)procesindustrie. Maar ook in de high-tech sector, denk hierbij aan aeronautica, automotive, nanotechnologie maar ook bv. aan healthcare.

Net zoals veel andere procesverbeteringmethoden is Six Sigma inmiddels uitgegroeid tot een algemene procesmanagementmethode, die ook in veel andere situaties inzetbaar is. Ook buiten de productie zie je steeds meer toepassingen, bijvoorbeeld bij het optimaliseren van administratieve processen bij banken en verzekeraars. Six Sigma leent zich vooral voor het oplossen van complexe (kwaliteit)vraagstukken, waarbij de oorzaak van het probleem niet direct voor de hand ligt. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van het betrokken product en/ of proces meetbaar is, of meetbaar gemaakt wordt. Vervolgens worden dan de factoren die de kwaliteit het meeste beïnvloeden opgespoord en beheersbaar gemaakt.

Nog breder dan de statische tools als Hypothesis Testing, Design Of Experiments is het toepassingsgebied van de managementcyclus van Six Sigma. Deze heet DMAIC, hetgeen staat voor:

  • Define (wat wil je verbeteren),
  • Measure,
  • Analyse (wat zijn de belangrijkste invloedsfactoren),
  • Improve en
  • Control (borg de resultaten).

Met behulp van de DMAIC-cyclus kun je bijvoorbeeld ook Lean verbeterprojecten uitvoeren, hetgeen dan ook regelmatig gebeurt onder het kopje Lean Six Sigma.

Lean en Six Sigma

De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid en het genereren van (financiële) resultaten voor de organisatie. Door te focussen op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma).

Toepassing van Lean Six Sigma zorgt al jaren voor blijvende resultaten bij grote bedrijven en organisaties in Nederland, zoals Shell, Philips, KPN, ING, ABN AMRO, Friesland Bank, TNT, DHL, ASML, STORK , Achmea Interpolis, Nuon en het Ministerie van Defensie. In Amerika is Lean Six Sigma een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie van bijna alle bedrijven in de top-500. De methodiek heeft zich in de loop der jaren geëvolueerd en is generiek toepasbaar voor alle denkbare processen en in elk denkbaar type organisatie.

Een veel voorkomende valkuil, is dat bedrijven Lean Six Sigma als een doel op zich gaan zien, terwijl het een middel is om het doel te bereiken!  

 

Meer weten of contact opnemen voor het boeken van een training? Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.